1.Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu B3S'17Bulut Bilişim alanında dünyadaki gelişmeler ışığında ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2013 yılında TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri enstitüsü öncülüğünde ve T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı desteğiyle yürütülen “Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı” (B3LAB) projesi ile Bulut Bilişim ve Büyük Veri konularında altyapıların kurulacağı bir araştırma laboratuvarı oluşturulmaktadır. Bulut Bilişim ve Büyük Veri teknolojileri giderek yaygınlaşan çevrim içi hizmetlerin merkezileştirilerek iş gücü ve maliyet verimliliğini sağlamakta, çoklu kaynaklardan üretilen ve devasa boyutlara ulaşan veri miktarlarının üstesinden gelmektedir.

Bu laboratuvar kapsamında Bulut Bilişim ve Büyük Veri alanında ileri düzeyde araştırmaların yapılması, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi, bu alanda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sağlanması hedeflenmektedir. Kamu ihtiyaçlarına yönelik olarak; elde edilen bilgi birikimi, kurulan altyapılar ve kamu kurumlarına verilen danışmanlık hizmetleri ile Kamu Bulutu’na geçiş için bir model oluşturulması ve kurumsal büyük veri analizlerinin yapılması planlanlanmaktadır. Ek olarak, Mahremiyet ve Güvenlik gibi kritik alanlarda milli çözümlerin oluşturulması, yetişmiş insan gücünün artması, akademik yayınların artması, ekosistemin ve potansiyel pazarların genişlemesi hedeflenmektedir.

BİLDİRİ ÇAĞRISI


Bildiri Gönder

19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşen etkinliğin bildiri kitapçığına erişmek için tıklayınız

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, çoklu kaynaklardan üretilen veri miktarı devasa boyutlara ulaşmış, bu veriyi işlemek için gerekli sistemlerin kaynak ihtiyacına göre etkin şekilde yönetilmesi, işletilmesi ve güç tüketim maliyetlerinin azaltılması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda Bulut Bilişim ve Büyük Veri teknolojileri alanındaki çalışmaların yaygınlaşması ile beraber ortaya çıkan problemler ve çözüm önerileri, çok çeşitli akademik araştırmalara ve sektörel uygulamalara konu olmaktadır.

TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) Bulut Bilişim ve Büyük Veri konusundaki çalışmalarını, dünyadaki gelişmeler ışığında ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda, T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı destekli “Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı” (B3LAB) projesi ile yürütmektedir. Ulusal boyutta pek çok paydaşı ilgilendirecek bu laboratuvar sayesinde, Bulut Bilişim ve Büyük Veri alanlarında ileri düzeyde araştırmaların yapılması, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi, bu alanlarda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sunulması hedeflenmektedir.

Türkiye'de Bulut Bilişim ve Büyük Veri konularında bilimsel araştırmalar yapan ve/veya profesyonel çözümler üreten tarafları bir araya getirmek ve ulusal bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK BİLGEM BTE tarafından 19-20 Ekim 2017 tarihleri arasında, Antalya 'da “1. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu (B3S'17)” düzenlenecektir.

Sempozyumda sunulmak üzere seçilecek olan bildiriler, en az iki hakem tarafından çift körleme yöntemi ile değerlendirilecek olup, B3S 2017 Sempozyum Bildiri Kitapçığında basılarak katılımcılarla paylaşılacaktır. Bildirilerin en fazla 6 sayfa uzunluğunda olması, iki sütunlu IEEE formatında olması gerekmektedir. Bildiri gönderimi ve değerlendirme işlemleri için, web sayfasından ulaşılabilecek olan sistem kullanılacaktır. Sempozyum dili Türkçe’dir.

Sempozyum konuları bulut bilişim ve büyük veri ile ilgili araştırma ve uygulamaları içeren konuları kapsamaktadır:

Büyük Veri Konuları

 • Büyük Veri Analitiği
 • Büyük Veri Yönetimi
 • Bilimsel Hesaplama ve Veri Yönetimi
 • Büyük Veride Makine Öğrenmesi Algoritmaları ve Uygulamaları
 • Dağıtık Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği
 • Mekansal Büyük Veri Depolama ve Analizi
 • Büyük Veride Derin Öğrenme İle İlgili Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar
 • Büyük Veride İndeksleme ve Arama
 • Büyük Veri Madenciliği
 • Veri Koruma Hukuku
 • Büyük Veri Görselleştirmesi
 • Büyük Veri Altyapı ve Platformları
 • Büyük Veri Uygulamaları
 • Nesnelerin İnterneti Uygulamalarında Büyük Veri
 • Açık Veri ve Veri Sahipliği
 • Diğer Büyük Veri Çalışmaları ve Uygulamaları
 • Bulut Bilişim Konuları

 • Bulut Bilişim Mimarileri
 • Depolama Mimarileri, Veri Depolama ve Bulut Bilişimde Hesaplama
 • Sanallaştırma Teknikleri
 • Ölçeklenebilir ve Elastik Bulut Servisleri
 • Kaynak Sağlama, İzleme ve Planlama
 • Bulut Bilişim için Mahremiyet ve Erişim Kontrolü
 • Bulut Bilişimde Ağ Konuları
 • Bulutta Güvenlik
 • Enerji Verimli Donanım ve Yazılım Çözümleri
 • Yüksek Erişilebilirlik ve Güvenilirlik
 • Geniş Ölçekli Bulut Uygulamaları, Internet/Web Hesaplama ve Veri Madenciliği dâhil
 • Grid Hesaplama
 • Servis Odaklı Mimariler
 • Bulut Yönetimi ve İşletimi
 • Yeşil Bulut ve Enerji Yönetimi
 • Bulut Bilişim Altyapılarında Veri ve Servislerin Keşfi
 • Bulut Bilişim için Performans Değerlendirme ve Ölçüm Modelleme
 • İş Süreçleri Entegrasyonu ve Yönetimi
 • Bulut Bilişimin Hukuki Boyutları
 • Bildiri Gönder

  Bildiri Formatı


  • Bildiriler Türkçe yazılmalıdır.
  • Bildiriler en fazla altı sayfa olmalıdır ve bildirinin içerisinde yazarların kimliğini gösterir her türlü bilgi gizlenmiş olmalıdır.
  • Bildiriler IEEE tarafından sunulan (IEEE Templates) A4 sayfa boyutundaki bildiri formatı kullanılarak hazırlanmalıdır. LATEX formatı "letter” sayfa boyutunu kullanmaktadır.
   • Microsoft Word 2016 formatında hazırlanmış örnek bildiri taslağı için tıklayınız.
   • Latex formatında hazırlanmış bildiri taslağı için tıklayınız. Bu dosyanın içeriğini aynı klasöre aktarıp, bildirinizi yazabilirsiniz.
  • Bildirinin başlık kısmında önce Türkçe sonra İngilizce olmak üzere iki dilde başlık yazılması gerekmektedir.
  • İngilizce ve Türkçe başlıklar birbirinin tam çevrisi olmalıdır.
  • Bildiri özeti için önce, "Özetçe” ile başlayan Türkçe özet ve anahtar kelimler, sonra ise "Abstract” ile başlayan İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimler verilmelidir. Özetçe ve abstract birbirinin tam çevrisi olmalıdır.
  • Özetçe, Abstract ve Bildiri Başlığı kısmında, özel semboller, özel karakterler ve matematiksel ifadeler kullanılmamalıdır. Ayrıca Özetçe ve "Abstract”da herhangi bir referans verilmemelidir. Referanslar diğer kısımlarda verilmelidir.
  • Bildiri iki sütun olmalıdır ve ilk sayfada, bildiri başlığı ve yazar bilgilerinin olacağı kısım iki sütuna ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Yazar isimleri ve kurum bilgileri değerlendirme için gönderlen bildirinin gönderiminde bulunmamalıdır. Onun yerinde "Yazarlar Gizlenmiştir” ifadesi yazılabilir.
  • Bildirinin yazımında Times veya Times New Roman fontlarının kullanılması tercih edilmelidir. Ana metnin formatı 10 punto olmalıdır. Font detayları bildiri formatlarının içine gömülüdür.
  • Bütün şekiller ve tablolar okunaklı ve yüksek kalitede olmalıdır.
  • Bildirilerde sayfa numarası bulunmamalıdır.
  • PDF formatındaki bildirinin boyutu 8 MB'ı aşmamalıdır.
  • Bildiri içerisinde, şekil ve tablo alt yazıları da dahil olmak üzere, en az 7,5 punto yazı tipi kullanılmalıdır.
  • Bütün yazılı ve çizili içerik 185 mm x 235 mm içerisinde olmalıdır. Buradan hareketle A4 sayfa boyutları için aşağıdaki ölçülerdeki gibi olmalıdır.
   • Üst kenar boşluğu 20 mm, alt kenar boşluğu 42 mm olmalıdır.
   • Sol ve sağ kenar boşlukları 13 mm olmalıdır.
   • Sütun genişliği 89 mm olmalıdır. Sütunlar arası boşluk 7 mm olmalıdır.
  • Bildirinizi göndermeden önce beyaz kağıt üzerine basıp, bildiri biçimine uygunluğunu kontrol ediniz.

  SEMPOZYUM KAYIT


  Sempozyuma katılım için kayıt zorunludur. Bildirili ya da bildirisiz katılım saglayacak tüm katılımcıların kayıt formunu doldurması gerekmektedir. Bildiri sunacak kişilerin en geç 15.09.2017 25.09.2017 06.10.2017 tarihine kadar kayıt olmaları gerekmektedir.

  Bildirisiz katılım sağlayacak kişilerin de en geç 06.10.2017 tarihine kadar kayıt ve ödeme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

  Kayıt ücreti TÜBİTAK'ın aşağıdaki hesaplarına yatırılacak olup, ilgili ödeme işlemi sonrası faturada görünmesi istenen bilgiler sempozyum kayıt formundaki "Kayıt ücreti ödemesi yapıldı mı?" sorusuna "Evet" cevabı verilmek suretiyle mutlaka doldurulacaktır.

  Kayıt ücreti için hesap bilgileri:
  TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi
  T.C. Ziraat Bankası A.Ş Gebze Kurumsal/Kocaeli Şubesi
  IBAN: TR96 0001 0020 8534 7551 966726 (T.L)
  Not: Açıklama alanına: B3S17 ücreti ad soyad şeklinde açıklama yazılmalıdır

  Konaklama ücretinin yatırılması ve konaklama ile ilgili tüm konular için Esma Ekicioğlu : 0530 476 41 00 – b3lab@grupmice.com adresi ile irtibat kurulabilir.

  B3S 2017 değerlendirme komitesince kabul edilen bildirilerin Bildiriler Kitabı'nda yayınlanabilmesi için bildiri yazarlarından en az birisinin kayıt yapması ve bildirinin sözlü sunumunun yapılması gerekmektedir. Kayıt yapılmaması veya sempozyumda sözlü sunum yapılmaması durumunda söz konusu bildiri, B3S Bildiriler Kitabı'nda basılmaz.

  Sempozyuma kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz:
  Sempozyuma Kayıt Ol


  Kayıt Ücretleri

  Bildirili Bildirisiz
    Öğrenci*      Normal     Öğrenci*     Normal  
  Kesin Kayıt Tarihi
  (06.10.2017)
  180 TL 270 TL 225 TL 315 TL
  Kayıt Masasında Ödeme
  270 TL 360 TL 315 TL 405 TL

  * Bildiri sunumu için kayıt yapacak öğrencilerin güncel öğrenci belgelerini taratarak ödeme belgeleri ile beraber b3lab.iletisim@tubitak.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

  Açıklamalar:

 • Kayıt ücretine, sempozyum çantası, öğlen yemekleri, oturumlar arasında verilen ikramlar, kokteyl ve gala yemeği dahildir.
 • Konaklama kayıt ücretine dahil değildir.
 • Kayıt yaptıran kişinin sempozyuma katılamaması durumunda izin vereceği başka bir kişi sempozyuma katılabilir. Bu durumda sempozyum düzenleme kuruluna bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • Önemli Tarihler


  Bildiri Son Gönderim Tarihi: 14 Temmuz 2017 4 Ağustos 2017
  Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 29 Ağustos 2017 12 Eylül 2017 18 Eylül 2017
  Basıma Hazır Bildirilerin Son Gönderim Tarihi: 11 Eylül 2017 25 Eylül 2017 30 Eylül 2017
  Kesin Kayıt ve Ödeme İçin Son Tarihi: 25 Eylül 2017 02 Ekim 2017 06 Ekim 2017
  Sempozyum Tarihi: 19-20 Ekim 2017

  Sempozyum Programı

   

  19 Ekim 2017 Perşembe

  9:00 – 9:30 Kayıt ve Kabul

  AÇILIŞ KONUŞMASI
  9:30 – 9:45 TÜBİTAK BİLGEM Başkanı - Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR
  9:45 – 10:00 T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı - Dr. Şuayip BİRİNCİ
  10:00 – 10:15 B3LAB Bölüm Sorumlusu - Cüneyt SEVİM

  DAVETLİ KONUŞMACI - 1
  10:15 – 10:45 Aston Üniversitesi - Prof. Dr. Hai ZHUGE
  10:45 – 11:00 Ara
  11:00 – 12:00 BİLDİRİ OTURUMU - BULUT BİLİŞİM
  11:00 – 11:20 Veri Merkezi Serbest Soğutma Sistemlerinin Türkiye’nin İklim Şartlarındaki Enerji Analizi (38) - Ozan Gözcü, Hamza Salih Erden
  11:20 – 11:40 Bulut Bilişimde Sanal Makinaların Tahsisi (47) - Hüseyin Abacı
  11:40 – 12:00 Sinema Seans Bilgi ve Rezervasyon Sisteminin Mikro Servis Yaklaşımıyla Geliştirilmesi (19) - Tolga Kaprol
  12:00 – 13:30 Öğle Arası

  DAVETLİ KONUŞMACI - 2
  13:30 – 14:00 Northumbria Üniversitesi - Dr. Hüseyin ŞEKER
  14:00 – 15:00 BİLDİRİ OTURUMU – BÜYÜK VERİ
  14:00 – 14:20 Büyük Veri ve Mahremiyet (16) - Cenk Derinözlü 
  14:20 – 14:40 Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması (10) - Şule Karataş Özaydin, Ferruh Mutlu Binark, Haydar Yalçın, Tuğrul Çomu
  14:40 – 15:00 Kariyer.net Verisi İle Gerçek Zamanlı Bölgesel İş Başvuru Haritası (27) - Kemal Can Kara, Aşkın Karakaş
  15:00 – 15:10 Ara

  DAVETLİ KONUŞMACI - 3
  15:10 – 15:40 Gazi Üniversitesi - Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
  15:40 – 17:00 BİLDİRİ OTURUMU - BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ
  15:40 – 16:00 Lambda Mimarisi Kullanarak  Veri Merkezi Kaynak Kullanım Analizi (46) - Mustafa Yağımlı and Özlem Gemici
  16:00 – 16:20 Hadoop ile Dağıtık Görüntü İşleme (41) - Murat Tezgider and Galip Aydın
  16:20 – 16:40 Savunma Uygulamalarında Denizlerde Durumsal Farkındalığın Artırılması için Görsel Analitik Kullanımı: Çanakkale Boğazında Bir Durum Çalışması (11) - Ethem Arkın
  16:40 – 17:00 Büyük Veri Araçları için Eş-Derinlikli Histogram Oluşturma Metodolojisi (48) - Tolga Büyüktanır, Ahmet E. Topçu
  17:00 1. Gün Sonu
  19:00 Gala Yemeği
   
  20 Ekim 2017 Cuma


  DAVETLİ KONUŞMACI - 4
  9:00 – 9:30 UTM Üniversitesi - Prof. Dr. Siti Mariyam SHAMSUDDİN

  DAVETLİ KONUŞMACI - 5
  09:30 – 10:00 "Blok Zincir Teknolojisi: Fırsatlar ve Tehditler" TÜBİTAK BİLGEM - Doç. Dr. Sabır KİRAZ
  10:00 – 10:30 POSTER SUNUMLARI
  10:30 – 11:20 PANEL: Sağlık Sektöründe Bulut Bilişim ve Büyük Veri
  11:20 – 12:20 BİLDİRİ OTURUMU - BÜYÜK VERİ ve MAKİNE ÖĞRENMESİ
  11:20 – 11:40 Kişiselleşmiş Öneri Motoru Tasarımında Makine Öğrenmesi Algoritmalarının İncelenmesi (13) - Ahmet Tekin, Kerim Tümkaya, Zeynep Uran, Aylin Tokuç, Başar Öztayşi
  11:40 – 12:00 Çoklu-Çözünürlüklü Ayrışım ile Hiyerarşik Geçici Bellek Tabanlı Jenerik Anomali Tespiti (52) - Yıldırım Bahadırlar
  12:00 – 12:20 Konvolüsyonel Sinir Ağı Kullanarak Gerçek Zamanlı Araç Tipi Sınıflandırması (36) - İsabek Tashiev, Seda Kul, Ali Şentaş, Fatmanur Küçükayvaz, Süleyman Eken, Ahmet Sayar, Yaşar Becerikli
  12:20 – 14:20 Öğle Arası
  14:20 – 15:20 BİLDİRİ OTURUMU - BULUT BİLİŞİMDE UYGULAMALAR
  14:20 – 14:40 Bulut Tabanlı İnternet TV Altyapıları için Çok Katmanlı Yönetim Sistemi (12) - Mustafa Yıldız, Zülfü Gökhan Asar
  14:40 – 15:00 Ölçeklenebilir E-Posta Veri Sızıntı Engelleme Sistemi (32) - Koray Yılmaz, Ayşe Nurdan Saran
  15:00 – 15:20 Saska: Kart Tipi Bilgisayar Demetleri ile Çalışabilen MQTT Servis Bulutu (23) - Ayhan Alkan, Mehmet Koray Sarıteke, Deniz Kırlıdoğ, Nilüfer Dönder, Gökhan Dinçer, Veli Can Küpeli
  15:20 – 16:00 Ara ve B3S’18 Ön-Hazırlık Yuvarlak Masa Görüşmesi
  16:00 – 17:00 BİLDİRİ OTURUMU - BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ
  16:00 – 16:20 Bulut Bilişim Sistemleri Üzerinde Kullanım Verilerine Dayalı Öneri Sistemi (43) - Tarık Nural, Mehmet S. Aktaş
  16:20 – 16:40 Spark Destek Vektör Makinesi ile Metin Sınıflandırma (21) - İskender Ülgen Oğul, Caner Özcan, Özlem Hakdağlı
  16:40 – 17:00 Bulut Bilişim Sistemleri Kullanarak Sosyal Önemli Lokasyonların Madenciliği (17) - Ahmet Sakir Dokuz, Mete Çelik
  17:00 Kapanış ve Uğurlama

  Ayrıntılı program için tıklayınız.

   

  Davetli Konuşmacılar

  Aston Üniversitesi - Prof. Dr. Hai ZHUGE
  Human-Machine-Nature Symbiosis
  Konuşmasını indirmek için tıklayınız

  Cyberspace is being more and more tightly linked to the physical space and socioeconomic space to emerge a cyber-physical society, where humans, machines and the natural environment interact with each other, efficiently share resources and co-evolve to emerge patterns from different spaces. The emerging cyber-physical society is providing a new environment for experiencing, understanding and thinking. Human-machine-nature symbiosis will be a basic mechanism that coordinates humans, machines and natural environment to realize the harmonious development of cyber-physical society. Studying the fundamental symbiotic mechanism in cyber-physical society is a way to understand the cyber-physical society and influence its evolution. This talk proposes human-machine-nature symbiosis as a basic mechanism for developing cyber-physical society and investigates its influence on computing, intelligence and society from multiple dimensions.Human-machine-nature symbiosis provides a flow-driven symbiotic method for studying Cyber-Physical-Socioeconomic Intelligence and managing the sustainable development of cyber-physical society. Big data provides the basis for reflecting the nature and societies.

  Northumbria Üniversitesi - Dr. Hüseyin ŞEKER
  Discovery of Life and Cost-Saving Knowledge from Big Data

  Data being generated at fast speed in this digital age is revolutionizing almost every aspect of science and the humanity. Turning big data into actionable, personalized, life-saving and profitable outcome depends on collaborative and intelligent mining of the data in an interdisciplinary environment. Such intellectual utilization of the big data is then expected to yield the state-of-the art evidence-based methods and tools not only for today but also for the future, and consequently will help drive life and cost-saving knowledge in the digital age. Data mining using machine learning methods plays an important role in transforming data into such useful methods and tools to drive innovation. Several data mining methods have been developed and applied in different domains (e.g., health, finance, energy, security). However, due to the complexity and diversity of such data, novel, fast, accurate and reliable data-mining methods are required to address “big data” challenges. This talk will therefore highlight several aspects of the big data mining and machine learning methods that we have developed to address such challenges. The talk will also cover examples of both academic and industrial projects that we are working on within our research teams (Bio-Health Informatics and Big Data Analytics Lab).

  TÜBİTAK BİLGEM - Doç. Dr. Mehmet Sabır KİRAZ
  Blok Zincir Teknolojisi: Fırsatlar ve Tehditler

  Satoşi Nakamoto lakaplı gizli yazarın 2008 yılında önerdiği Bitcoin dijital parası ile birlikte dünyada yeni bir uluslararası para biriminin varlığından bahsedilmeye başlandı. Başlangıçta sadece para olarak incelenirken belirli bir süre sonra altındaki Blok Zincir teknolojisinin çok farklı kullanımı farkedilmiştir. Blok Zincir teknolojisinin günümüzün önemli problemlerinden olan tek merkeze dayalı güven sistemlerinin dağıtık mimari tabanlı güven mekanizmalarına dönüştürülmesinde oynayabileceği rol nedeniyle dikkat çekici hale gelmiştir. Büyük ölçekte özellikle bankacılık sisteminde kullanılabilmesi için kendisini tam olarak ispatlamamış olmasına rağmen hem akademik ve hem de özel ar-ge merkezleri ölçeklenebilirliği ve sunabileceği çözümler açısından yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuşmada bu teknolojinin önemli yararlarından ve dijital para eksenindeki risklerinden bahsedilecektir.

  UTM Üniversitesi - Prof. Dr. Siti Mariyam SHAMSUDDİN
  From Beast to Beauty Data ( AoE via Smart Dashboard)
  Konuşmasını indirmek için tıklayınız

  Big data tsunami has hit most of the countries especially in the Asia-Pacific region recently. The bizarre magnitude of big data atmosphere causes major “wakeup call” to industries, giant tech companies, government agencies as well as politicians and universities to aggressively address the insight, hindsight and foresight challenges of data-driven information economy in the next decade. Industrial 4.0 has seen rapid development of Information and Communication Technology (ICT) and exponential growth of users accessing data by the time. The so-call Big Data World needs unique and cost-effective infrastructure for digesting bizarre behaviour beyond the classical environment for Analytics of Everywhere (AoE) especially in the cyber world. AoE in the cyber world is still a challenging phenomenon around the world and will soon be the topical agenda in the near future through cyber physical system. In this talk, we will share the insights of big data journey through our experiences in solving big data science and analytics to support the Nth Industrial Landscape for human wealth creation.

  Gazi Üniversitesi - Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
  Büyük Veri Çalışmalarında Gazi Üniversitesi Deneyimi
  Konuşmasını indirmek için tıklayınız

  Bu konuşma, üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmında, büyük veri ve büyük veriye bakış açıları ve beklentiler, ikinci bölümde Gazi Üniversitesinde yapılan akademik çalışmalar özetlenecek, üçüncü bölümde ise Gazi Üniversitesinin düzenlediği veya katkı verdiği etkinliklerde elde edilen sonuçlar sunulacaktır. Sonuçta, ülkemizde büyük veri konusunda yapılan çalışmalar genel olarak değerlendirilecektir.


   

  PANEL-Sağlık Sektöründe Bulut Bilişim ve Büyük Veri


  Dr. M. Mahir ÜLGÜ -Sağlık BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
  Av. Ahmet Esad BERKTAŞ
  SGK- Medula Projesi. Panelist Bilgisi İlerleyen Tarihlerde Açıklanacaktır.

   

  KONAKLAMA


   Etkinliğin Gerçekleşeceği Otel     ANTALYA – Venezia Palace Deluxe Resort Hotel
  Giriş   18 Ekim 2017 14:00’dan sonra akşam yemeği ile giriş yapılacaktır.
  Çıkış   20 Ekim 2017 12:00’dan sonra oda boşaltılarak öğle yemeği ile çıkış yapılacaktır.
  Fiyat   Kişi başı günlük 216 TL Kdv Dahil
    Double Odada Eş farkı kişi başı günlük 150 TL
    1.Çocuk : 0-6 Yaş arası ücretsiz, 6-12 Yaş arası günlük 150 TL
    2.Çocuk : Günlük 150 TL
    Konaklama Her şey Dahil alkolsüz konseptinde olup,toplantı salonunda 2 kez çay , kahve molası, açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği fiyata dahildir.
  Ücretli Hizmetler  - Telefon – Fax
   - Oyun Salonu – Bilardo
   - Oda Servisi (24 Saat)
   - Çamaşırhane Hizmeti
   - Spa Merkezi
   - Sağlık Hizmeti
   - Alışveriş Merkezi
   - Taze Sıkılmış Meyve Suyu
   - Alkollü İçecekler
   - Mini Bar (Su Hariç)
  Ücretsiz Hizmetler  - Kahvaltı
   - Coffee Break
   - Öğle Yemeği
   - Akşam Yemeği
   - Kapalı Havuz
   - Fitness Center
   - Alkolsüz İçecekler
   - Wireless İnternet
  İletişim   Not: Eşli ve çocuklu katılımlarda aşağıda belirtilen kişilerle irtibata geçilerek onay alınması gereklidir.
  Kayıt ve Bilgi İçin İletişim Bilgileri (Firma Temsilcileri)
  Esma Ekicioğlu : 0530 476 41 00 – b3lab@grupmice.com

  Düzenleme Komitesi


  Orkun HASEKİOĞLU
  Hacı Ali MANTAR
  Ali GÖRÇİN
  Mehmet SEZGİN
  Yıldırım BAHADIRLAR
  Özleyiş BAYOĞLU
  Ali Gökhan YAVUZ
  Olcay ÖZTANIR
  Özlem KARADENİZ

  Değerlendirme Komitesi


  Ahmet Ercan TOPCU
  Ahmet Esad BERKTAŞ
  Albert Ali SALAH
  Ali ÇAKMAK
  Ali Gökhan YAVUZ
  Ali Osman ÇIBIKDİKEN
  Ali YAZICI
  Ayşın BAYTAN ERTÜZÜN
  Can ÖZTURAN
  Çağdaş Evren GEREDE
  Emin ANARIM
  Erdoğan DOĞDU
  Fuat AKAL
  Galip AYDIN
  İsa SERTKAYA
  Kamer KAYA
  Mehmet BAYSAN
  Mehmet Bedii KAYA
  Mehmet Sabır KİRAZ
  Mehmet Sıddık AKTAŞ
  Murat SARAÇLAR
  Mustafa G. BAYDOĞAN
  Onur GÜZEY
  Tunga GÜNGÖR
  Ziya KARAKAYA

  DUYURULAR


  15.03.2017 : Değerlendirme Komitesi açıklanmıştır.
  21.04.2017 : Bildiri gönderecek araştırma gruplarının, ihtiyaç duymaları halinde B3LAB Bulut Altyapısı ortamından geliştirme ve test çalışmaları kapsamında yararlanmaları mümkün olabilecektir. Talep sahibi araştırmacıların b3lab.iletisim@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçmeleri gerekmektedir.
  23.06.2017 : Bildiri Son Gönderim Tarihi 4 Ağustos 2017'ye kadar uzatılmıştır.
  05.09.2017 : Ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri uzatılmıştır.
  12.09.2017 : Kabul edilen bildirilerin açıklanma tarihi 18.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
  20.09.2017 : Bildiri sonuçları açıklanmış ve ilgili bildiri sahiplerine e-posta yolu ile bildirim yapılmıştır.
  20.09.2017 : Etkinliğe katılım sağlayacak tüm katılımcıların (Bildirili/Bildirisiz) ön kayıt işlemlerini (Kayıt Menüsü altından)tamamlamaları gerekmektedir.
  21.09.2017 : Kayıt ve konaklama ile ilgili bilgiler web sayfasına eklenmiştir.
  22.09.2017 : Basıma Hazır Bildirilerin Son Gönderim Tarihi 30 Eylül 2017 tarihine uzatılmıştır.
  29.09.2017 : Sempozyum programı açıklanmıştır.
  29.09.2017 : Sempozyuma katılım sağlayacaklar için kesin kayıt ve ödeme işlemleri 06.10.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
  04.10.2017 : Sempozyum program detayları eklenmiştir.
  11.10.2017 : 18 Ekim 2017 saat 14:00 ve 16:00 saatlerinde ücretsiz olarak Havalimanından Otele araç kaldırılacaktır.
  31.10.2017 :19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşen etkinliğin bildiri kitapçığına erişmek için tıklayınız
  06.11.2017 :Davetli konuşmacıların sunumları eklenmiştir.

  ULAŞIM


  Sempozyum Antalya'da gerçekleştirilecek olup detaylı planlama ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır.

  GENEL BİLGİLER

  •   BİLGEM Santral
  •   Özlem KARADENİZ
  •   Olcay ÖZTANIR
  •   İletişim
  • +90 (262) 648 10 00
  • +90 (262) 675 23 92
  • +90 (262) 675 31 18
  • iletişim e-postası

  SEMPOZYUM YERİ BİLGİLERİ

  •   ANTALYA